Job Vacancy Inquiry

Recruiting

Recruitment Sites

Guishan Plant 1

No. 60, East Xinling Wanshou Road, 333 Guishan District, Taoyuan City, Taiwan (R.O.C.)

TEL: (03) 329-5267

Guanyin Plant 2

No.522, Section 1, Chenggong Road, 328 Guan District, Taoyuan City, Taiwan (R.O.C)

TEL: (03) 483-8961

Guanyin Plant 3

No. 60, East Xinling Wanshou Road, 328 Guishan District, Taoyuan City, Taiwan (R.O.C.)

TEL: (03) 483-2267

Dayuan Plant

No. 17, Dagong Road, 337 Dayuan District, Taoyuan City, Taiwan (R.O.C)

TEL: (03) 386-9910

Taipei Office

2F., No. 70, Xining N. Rd., 103 Datong Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

TEL: (02) 2555-7151

Interested applicants, please contact Human Resources